Andrzej Podraza

Polskie koncepcje modernizacji Unii Europejskiej
[Polish concepts of modernization of the European Union ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Koncepcje reformy UE – przyszły kształt ustrojowy Unii
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego