Andrzej Podraza

Nagroda indywidualna Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Nagroda wewnętrzna