2023

2022Organizacja konferencji międzynarodowej


2021Organizacja konferencji międzynarodowej2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2019
2018
2017
Organizacja konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

2016

Organizacja konferencji międzynarodowej


2015
Autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego


2014

Autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego2013
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowymRecenzja w przewodzie doktorskim


Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2012
Redakcja naczelna publikacji naukowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011


2010
20082006Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej2002


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowej


20011995


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


1992

 • Against phonological conditioning of WFRs
  [Przeciw fonologicznemu warunkowaniu reguł słowotwórczych]

 • 1988  1987  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  1986

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  1985

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej  1984

 • 1984 Linguistic Society of America Linguistic Meeting


 • 1983
  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  1982


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  1980


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany