Lectures of prof. RonaldLangackera 13-14 May 2014 Structure, function, system and strata

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Ronald Langacker - seria wykładów
Miejsce: Pałac Czartoryskich - Lubelskie Towarzystwo Naukowe