Limitations on Involuntary-State constructions in Polish: Between Structure and Semantics

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2012
Tom: 60
Numer czasopisma: 5
Strony od-do: 61-81
Streszczenie: Konstrukcje niezamierzonego stanu w języku polskim, tworzone przy pomocy formy klitycznej się, stanowią bardzo złożony materiał z pogranicza morfologii, słownika i syntaksy. Ostatnio zyskały ciekawy, oryginalny opis, w którym ich cechy charakterystyczne i ograniczenia na powstawaniu są tłumaczone za pomocą charakterystycznej struktury syntaktycznej, będącej pochodną zaproponowanych w ostatnich latach konstrukcji aplikatywnych. W tym artykule staram się wykazać, że podejście czysto strukturalne nie pozwala na wyjaśnienie wszystkich ograniczeń dotyczących produkcji tych struktur. Omawiam szczegółowo ograniczenia dotyczące jednoargumentowych predykatów w kontekście kontroli sytuacji przez czynnik ludzki. Ich nieregularne zachowanie tłumaczę istnieniem reguł re-analizy, które są operacjami leksykalnymi, a nie syntaktycznymi, być może powiązanymi z ogólniejszymi tendencjami panującymi w leksykonie, a dotyczącymi przypisywania ról tematycznych argumentom. Inne ograniczenie dotyczy predykatów psychologicznych, których zachowanie wyjaśniam również działaniem tych samych reguł. Rozważam również możliwość istnienia rozróżnienia wśród predykatów psychologicznych, podobnego do rozróżnienia opisanego dla języka hiszpańskiego, które może tłumaczyć, w połączeniu z proponowaną syntaktyczna strukturą, dlaczego tylko predykaty odnoszące się do kontynuacji mogą derywować konstrukcje, którymi się zajmuję.
Słowa kluczowe: morfologia, semantyka, walencja, czasowniki nie-akuzatywne, czasowniki nie-ergatywne, czasowniki psychologiczne, konstrukcje stanu niezamierzonego, polskiCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Malicka-Kleparska",
title = "Limitations on Involuntary-State constructions in Polish: Between Structure and Semantics ",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2012",
number = "5",
pages = "61-81"
}

Cytowanie w formacie APA:
Malicka-Kleparska, A. (2012). Limitations on Involuntary-State constructions in Polish: Between Structure and Semantics . Roczniki Humanistyczne, 5, 61-81.