Language encounters

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2008
Redaktorzy: Magdalena Charzyńska-Wójcik dr, Anna Malicka-Kleparska dr hab. prof.KUL, Jerzy Wójcik dr