Limitations on zero internal arguments in Polish verbal system: Transitives with corresponding derivatives with roz-

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2014
Tom: 62
Numer czasopisma: 5
Strony od-do: 97-111
Streszczenie: Tekst dotyczy realizacji argumentów wewnętrznych w przypadku czasowników z wykładnikiem roz- w języku polskim. Rozważane są różne czynniki, które mogą wywierać wpływ na dystrybucję pełnych wyrażeń dopełnieniowych, takie jak specyficzne struktury modyfikujące walencję czasownikową, ograniczenia łączliwości z dopełnieniami charakterystyczne dla tych czasowników, ich przynależność do semantycznych grup związanych z pewnymi charakterystycznymi zachowaniami czasowników, czynniki tekstowe, takie jak anafora czy egzystencjalne dopełnienia niespecyficzne wyrażone zerowo, a także obecność specyficznego wykładnika morfologicznego. Z tych czynników dwa ostatnie mają wpływ na występowanie argumentów zerowych z czasownikami z roz-. Konieczność występowania wyspecyfikowanego dopełnienia z czasownikami kauzatywnymi została wyjaśniona ich strukturą gramatyczną (w ramach morfologii opartej na rdzeniu wyrazowym). Pozostałe czasowniki jednak uznane zostaną za pozbawione kauzatywnej struktury, a więc za pozostające poza obszarem podlegającym takiej analizie. Możliwość istnienia dodatkowej struktury predykatywnej w informacji gramatycznej tych czasowników została rozważona, a następnie odrzucona ze względu na ich semantykę. Następnie przedstawiono propozycję Filip (2013), dotyczącą istnienia wymogu maksymalizacji obecnego w gramatyce aspektu w różnych językach świata. Zaproponowano, że ten właśnie wymóg jest odpowiedzialny za realizacją dopełnienia jako opcji niezerowej z pozostałymi czasownikami jako jednej z realizacji wymogu maksymalizacji informacji.
Słowa kluczowe: morfosyntaksa argumenty zerowe, teliczne czasowniki dynamiczne, czasownik słowiański, prefiksacjaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Malicka-Kleparska",
title = "Limitations on zero internal arguments in Polish verbal system: Transitives with corresponding derivatives with roz-",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2014",
number = "5",
pages = "97-111"
}

Cytowanie w formacie APA:
Malicka-Kleparska, A. (2014). Limitations on zero internal arguments in Polish verbal system: Transitives with corresponding derivatives with roz-. Roczniki Humanistyczne, 5, 97-111.