Introduction to aspect and verbal and nominal valency

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Societas Linguistica Europea, 2015 Leiden
Współautorzy: Maria Bloch-Trojnar dr hab.
Miejsce: KUL