Lectures of prof. Ronald Langackera 13-14 May 2014, Nominal grouding

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wykłady prof. Ronalda Langackera 13-14 maj 2014,
Miejsce: Pałac Czartoryskich - Lubelskie Towarzystwo Naukowe