Involuntary state constructions in Polish: a case of semantic-syntactic interface

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Modules and interfaces
Redaktorzy: Maria Bloch-Rozmej, Anna Bloch-Rozmej
Strony od-do: 163-184
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest konstrukcjom stanu niezawinionego w języku polskim i stanowi propozycję inną od obecnie proponowanych w ramach teorii generatywnej. W szczególności podaje w wątpliwośc próby analizy tych konstrukcji jako modalnych.
Słowa kluczowe: morfo-syntaksa, konstrukcje nieosobowe, stan niezawiniony, konstrukcje modalne, polskiCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Malicka-Kleparska",
title = "Involuntary state constructions in Polish: a case of semantic-syntactic interface",
journal = "",
year = "2012",
pages = "163-184"
}

Cytowanie w formacie APA:
Malicka-Kleparska, A. (2012). Involuntary state constructions in Polish: a case of semantic-syntactic interface. , 163-184.