Susanny Stacy Johnson pt.:Flannery O’Connor, DPs, and The Displaced Person: Moral Integrity, History, and Fiction

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Susanna Stacy Johnson
Tytuł publikacji: Flannery O’Connor, DPs, i osoby przesiedlone
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski