Absolute verbal uses in Polish

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Interdisciplinary perspectives on linguistics
Miejsce: KUL