Organization of the 15th Conference of Polish Association for the Study of English

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Puławy
Nazwa jednostki: KUL, PASE