Workshop on valency

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Societas Linguistica Europea, 45th Annual Meeting
Miejsce: lublin
Nazwa jednostki: Societas Linguistica Europea