Theoretical model for the formation of diminutives in Polish

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 23 International English-Polish Contrastive Conference, Błażejewko 1987
Miejsce: Błażejewko