Aspect and verbal and nominal valency workshop, SLE 2015

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Societas Linguistica Europea, 2015 Leiden
Miejsce: KUL