15th PASE Conference

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 15th PASE Conference
Miejsce: Puławy