Formal Description of Slavic Languages

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Formal Description of Slavic Languages
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Uniwersytet w Goetyndze