recenzja do uzyskania stanowiska profesora
[review in the process of applying for a post of a professor]

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Autor (twórca): Przemysław Łozowski
Nazwa jednostki: UMCS