22nd International English-Polish Contrastive Conference, Turawa, 1986

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Turawa