Formal Description of Slavic Languages 10, Leipzig 2013

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Formal Description of Slavic Languages 10, Leipzig 2013
Miejsce: Leipzig, Niemcy