Comparison in English and Polish adjectives. A syntactic study.

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Anna Bondaruk
Tytuł publikacji: Porównanie w angielskich i polskich przymiotnikach. Studium syntaktyczne
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski