'Clear' alternation in Polish

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polish Association for the Study of English annual conference 2013
Miejsce: Lublin, KUL
Nazwa jednostki: organized by UW in Warsaw