Current Morpho-syntactic theories: Nanosyntax and Exo-skeletal morpho-syntax

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta