Expressive word-formation:diminutives in Polish, Ukrainian and Russian
[The impact of item fromat on test performance in criterion-referenced assessment of collocations]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Tetyana Derkach
Tytuł publikacji: Ekspresywne formacje dyminutywne w polskim, ukraińskim i rosyjskim
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski