Slavic Linguistic Society

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow