Societas Linguistica Europea

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow