Kinga Strycharz-Bogacz

2023Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2022Recital muzyczny, dyrygowanie


2021


Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu


2020


Członkostwo w krajowym zespole eksperckimOdznaczenie krajowe państwowe2019

2018

Artykuł w czasopiśmie


Recital muzyczny, dyrygowanie


Wyjazd na terenowe stanowisko badawcze


2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Udział w dyskusji panelowej na konferencji
Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Odznaczenie krajowe państwowe


2015


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowejArtykuł w czasopiśmie


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej
Udział w festiwalu nauki


2013Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2012
2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2007
2006
Nagroda wewnętrzna20052004

 • Koncert ITP (Dzień Otwartych Drzwi WSPiA, Lublin)
 • Koncert ITP - premiera
 • "Józef - biblijna komedia muzyczna" - premiera musicalu Teatru ITP
 • Tournee artystyczne z musicalem "Historyja" Teatru ITP
 • Koncert ITP (Dzień Otwartych Drzwi, KUL)
 • Koncert ITP (Kulturalia, KUL)
 • "Niech się cieszy ziemia" - premiera etiudy wigilijnej Teatru ITP


 • 2003  2002

 • "Litania do karpia" - premiera etiudy wigilijnej Teatru ITP
 • "Historyja" - premiera musicalu Teatru ITP

 • 1994


  Realizacja nagrania dźwiękowego