Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Patrycja Joanna Suwara
Tytuł publikacji: Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jego rola w promowaniu ludowej tradycji muzycznej w środowisku akademickim