Kinga Strycharz-Bogacz

"Peer Gynt" - premiera musicalu Teatru ITP
["Peer Gynt" - a premiere performance of the musical of Teatr ITP]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL