Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Marta Wolińska
Tytuł publikacji: Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Bł. Annuarity w Radomiu i jej przeobrażenia