Kinga Strycharz-Bogacz

Praca magisterska
[Master's thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Dorota Wysok
Tytuł publikacji: Ludowa tradycja śpiewów majówkowych w Polsce