Kinga Strycharz-Bogacz

Konferencja naukowa "Kultura - tradycja - kontynuacja"
[Scientific conference "Culture - Tradition - Continuity"]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: ACK UMCS Chatka Żaka
Nazwa jednostki: ACK UMCS "Chatka Żaka"