Kinga Strycharz-Bogacz

"Historyja" - premiera musicalu Teatru ITP
["Historyja" - a premiere performance of the musical of Teatr ITP]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL