Kinga Strycharz-Bogacz

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgra Sebastiana Lesiczki
[Assistant supervisor in the Ph.D. of Sebastian Lesiczka, M.A. ]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Sebastian Lesiczka
Tytuł publikacji: Ludowe tradycje muzyczne w obrzędzie pogrzebowym Rzeszowiaków i Lasowiaków. Studium folklorystyczno-etnomuzykologiczne