Kinga Strycharz-Bogacz

Prezentacja dorobku Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii
[Presentation of the achievements of the Department of Ethnomusicology and Hymnology]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Sesja naukowa „Wokół problematyki badań Instytutu Muzykologii KUL”
Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: Instytut Muzykologii kUL