Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Monika Mikucka
Tytuł publikacji: Kulturotwórcza działalność jednostki na przykładzie Tadeusza Grabowskiego z Wizny