Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Dominika Puacz
Tytuł publikacji: Artystyczne, pedagogiczne i terapeutyczne aspekty metody Emila Jacques-Dalcroze’a, realizowane w ramach przedmiotu rytmika w Społecznym Ognisku Baletowym w Lublinie