Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Piotr Rudnicki
Tytuł publikacji: Historia i działalność Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach oraz jej rola w rozwoju regionalnej kultury muzycznej