Kinga Strycharz-Bogacz

Projekt "Koncerty adwentowe"
["Advent Concerts" Project]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: Kościół Rektoralny p.w. NMP w Lublinie
Nazwa jednostki: Kościół Rektoralny p.w. NMP w Lublinie