Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Anna Puchała
Tytuł publikacji: Religijna tradycja muzyczna w dorocznej obrzędowości parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Grochowcach (Archidiecezja Przemyska)