Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis ]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Konrad Prusiewicz
Tytuł publikacji: Współczesna recepcja muzyki tradycyjnej na przykładzie Sceny Otwartej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”