Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Agata Pawłowska
Tytuł publikacji: Tradycja a współczesność w kulturze muzycznej na przykładzie "Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY" w Lublinie