Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Aneta Hodór
Tytuł publikacji: Jan Cebula i Bronisław Płoch - lasowiaccy skrzypkowie ludowi i wpływ ich kulturotwórczej działalności na muzykę ludową powiatu kolbuszowskiego