Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Marta Pijas
Tytuł publikacji: Zespół ludowy „Sławiniacy” z Lublina oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu lokalnej tradycji muzycznej