Kinga Strycharz-Bogacz

Sacrum w muzyczno-religijnej tradycyjnej kulturze ludowej okresu Wielkiego Postu
[The sacred in music and religious traditional folk culture of Lent]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej
Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: Instytut Kulturoznawstwa