Kinga Strycharz-Bogacz

       dr Kinga Strycharz-Bogacz – biogram naukowy

 

       Po ukończeniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie w klasie fortepianu Teresy Księskiej-Falger, rozpoczęła studia magisterskie w Instytucie Muzykologii na Wydziale Teologii KUL. Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy Forma kolista w polskich pieśniach ludowych, napisanej w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Bolesława Bartkowskiego. Podczas studiów i po ich zakończeniu śpiewała w Chórze Akademickim KUL pod dyrekcją prof. Kazimierza Górskiego. Współpracowała również z Chórem Archikatedry Lubelskiej i Chórem i Orkiestrą „Cantate Deo” przy OSM I i II st. w Lublinie. W latach 1994-1998 pracowała w Katolickim Radiu Lublin, gdzie prowadziła audycje z cyklu „Muzyka wiecznie żywa” oraz „Stare przeboje odkrywane na nowo”. Efektem pracy kilkaset autorskich audycji muzycznych. W latach 1994-2013 była zatrudniona w Dziale Współpracy z Zagranicą KUL, gdzie od 2001 roku pracowała na stanowisku specjalisty. Po ukończeniu studiów doktoranckich w Instytucie Muzykologii KUL obroniła w 2012 roku dysertację doktorską Ludowe śpiewy pasyjne i wielkanocne w muzycznej tradycji Małopolski i Podkarpacia, napisanej w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii KUL pod kierunkiem dra hab. Antoniego Zoły, prof. KUL. Od 2012 roku była zatrudniona na stanowisku asystenta, a od 2015 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Muzykologii KUL (obecnie Instytutu Nauk o Sztuce KUL). Jej zainteresowania badawcze obejmują żywą tradycję śpiewów religijnych w Polsce. Prowadzi badania w oparciu o zbiory empirycznych nagrań fonicznych zebranych w Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego przy Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii KUL oraz udokumentowane źródła historyczne, co ma niezwykle istotne znaczenie dla wielopłaszczyznowych badań nad polską pieśnią religijną w aspekcie wspólnych powiązań etnomuzykologii i hymnologii. Koncentruje się też na właściwościach regionalnych ludowego śpiewu religijnego, na licznych uwarunkowaniach kulturowych i społecznych, które go ukształtowały oraz na ludowej tradycji muzyczno-religijnej jako czynniku kulturotwórczym. Bierze czynny udział w naukowych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, głosząc referaty podsumowujące wyniki jej badań. Współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi w zakresie realizacji projektów badawczych dotyczących tradycyjnej kultury muzycznej oraz podejmuje wspólne badania interdyscyplinarne. Jest również jurorem na przeglądach czy festiwalach muzyki chóralnej oraz muzyki tradycyjnej. Jest członkiem Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego (stowarzyszenia o charakterze naukowym, które aktywnie wspiera rozwój badań etnomuzykologicznych w Polsce i promuje dokonania naukowe etnomuzykologów), członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, członkiem Rady Naukowej "Pisma Folkowego" oraz członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

       W latach 2002-2008 była kierownikiem muzycznym Teatru ITP, z którym zrealizowała 5 autorskich musicali (Historyja, Raj utracony, Józef, Odysea, Peer Gynt), 6 etiud wigilijnych (Litania do karpia, Ballada o Trzech Królach, Niech się cieszy ziemia, Anioły od reklamy, To, co jest, trwa i będzie..., Przygotujcie drogę Panu), widowisko muzyczno-plastyczne Opowieści papieskie oraz Koncert ITP. Jestem także autorem aranżacji niektórych utworów w tych spektaklach. Ponadto brała udział w III i IV Lubelskim Festiwalu Nauki, przygotowując i realizując z Teatrem ITP projekty: Uważaj na dzban. Piosenki z musicali oraz Józef – biblijna komedia muzyczna.

       Od 2003 roku jest dyrygentem założonego przez siebie Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL, który regularnie zapewnia oprawę muzyczną licznych uroczystości okresu liturgicznego oraz liturgii związanych z pracą Duszpasterstwa Akademickiego KUL (Triduum Paschalne, Wigilia Zesłania Ducha Świętego, msze misyjne, rekolekcje pielgrzymka akademicka na Jasną Górę, nawiedzenie kopii Jasnogórskiej Madonny, Sedes Sapientiae). Chór występuje też z koncertami (m.in. koncert muzyki afrykańskiej towarzyszący konferencji „Natura – Kultura – Ewangelia”, koncert inaugurujący naukę w Akademii Przyszłości w Lublinie, koncerty jubileuszowe w ramach obchodów 60-lecia oraz 70-lecia działalności DA KUL, koncerty kolęd, a także wraz z Trio Hualdo Rico koncert kolęd i pastorałek w ramach 5. edycji Ogólnopolskiego Projektu – PoKolędzie – realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie). Repertuar Zespołu obejmuje utwory powstałe od średniowiecza po czasy współczesne kompozytorów polskich i obcych, a także kanony z Taizé i kompozycje negro spirituals. Wynikiem współpracy Chóru z grupą misyjną DA KUL jest obecność w repertuarze tradycyjnych pieśni w różnych językach afrykańskich: chichewa, suahili i zulu. Zespół nagrał dwie płyty CD: Chór DA KUL dokumentującą swój dotychczasowy dorobek (2004) oraz Karibuni wote z tradycyjnymi afrykańskimi pieśniami z okazji 20-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek N.M.P. Królowej Afryki – Sióstr Białych (2011). Jako dyrygentka chóru otrzymała od Rektora KUL Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL w dowód uznania dla działalności artystyczno-kulturalnej (2018).

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2020 02:14