Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Alicja Habza
Tytuł publikacji: Religijna tradycja muzyczna parafii pw. Św. Teodora w Wojciechowie (archidiecezja lubelska)