Kinga Strycharz-Bogacz
dr Kinga Strycharz-Bogacz
adiunkt - Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: kinga.strycharz-bogacz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5199-578X