Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis ]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Jacek Niewiadomski
Tytuł publikacji: Biłgorajska Orkiestra Dęta imienia Czesława Nizio i jej funkcja kulturotwórcza w lokalnym środowisku